Japim sherbim mjekesor efikas, duke pasur nje kujdes te vecante qe pacienti t’i kthehet jetes normale sa me shpejt te jete e mundur.
Ndjekim vazhdimisht te rejat e fushes se urologjise duke marre pjese ne kongrese dhe kurse nderkombetare.

Pse te zgjidhni sherbimet tona:

1– Ne ofrojme zgjidhje dhe trajtim bashkekohor per te gjitha problemet qe kane te bejne me urologjine, si per te rritur, edhe per moshat pediatrike.
2– Per momentin, ne fushen e pediatrise urologjike jemi te vetmit ne Shqiperi dhe jemi nder uropediatret e pakte ne bote me titullin FEAPU.
3– Japim sherbim te kualifikuar te gjithe pacienteve tane, si ne kliniken tone ashtu edhe ne spitale private.
4– Kujdesemi per pacientet tane jo vetem gjate kohes ne spital, por edhe me kontrolle te vazhdueshme postoperatore.
5– Japim sherbim mjekesor efikas, duke pasur nje kujdes te vecante qe pacienti t’i kthehet jetes normale sa me shpejt te jete e mundur.
6– Ndjekim vazhdimisht zhvillimet e reja ne fushen e urologjise duke marre pjese ne kongrese dhe kurse nderkombetare.